Διαχείριση εργαστηριακών πειραμάτων

Η Intrastet αναπτύσσει πρόγραμμα διαχείρισης εργαστηριακών προγραμμάτων. Το πρόγραμμα καταχωρεί και διατηρεί τη χρήση των υλικών και τη διάρκεια όλων των απαιτούμενων βημάτων για τον επιστήμονα που εκτελεί την πειραματική διαδικασία. Στο τέλος, το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να παράγει αναφορές της προόδου και των υπολοίπων της αποθήκης των υλικών, καθώς επίσης και της διάρκειας του πειράματος.

Το πρόγραμμα εκτελείται από cloud server έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα να εκτελείται από απομακρυσμένους σταθμούς εργασίας για μέχρι και 7 επιστήμονες, οι οποίοι μπορούν απομακρυσμένα να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα και στη συνέχεια να βγάζουν αναφορές.

Κάθε βήμα του πειράματος έχει ένα barcode αριθμό, ο οποίος θα δίνεται σε ενδιάμεσες αναφορές. Τα χρησιμοποιηθέντα υλικά έχουν ένα barcode αριθμό που θα δίνεται από τον πελάτη και κάθε ανάμειξη έχει νέο barcode αριθμό, ο οποίος αντιπροσωπεύει τα χαρακτηριστικά του μείγματος. Υπάρχει ιχνηλασιμότητα, δηλαδή μπορεί κάποιος να γυρίσει πίσω τη διαδικασία και να εντοπίσει τα βήματα που έχουν εκτελεστεί σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές της διαδικασίας.