Σχεδιασμός & Φιλοξενία Ιστοσελίδων

Η Intrastet διαθέτει μια ομάδα στελεχών και συνεργατών με εμπειρία στο χώρο του marketing & της διαφήμισης οι οποίοι σε συνεργασία με τον πελάτη μελετούν τον σχεδιασμό της εταιρικής παρουσίας ώστε αυτή να υποστηρίζει κατά τον καλύτερο τρόπο την εικόνα και τις ανάγκες της εταιρίας. Την εικαστική απόδοση του site επιμελούνται γραφίστες και Web Art Directors, ενώ Web Programmers και Developers καλύπτουν οποιαδήποτε ανάγκη για την υλοποίηση και τον προγραμματισμό του όλου project.

Η Intrastet κατασκευάζει δυναμικές εφαρμογές σε γλώσσες προγραμματισμού ASP, PHP, Visual Basic, Java, Flash και χρησιμοποιεί ισχυρές βάσεις δεδομένων όπως η Microsoft SQL και η MySQL (unix).

Παράλληλα αναλαμβάνει τη φιλοξενία των ιστοσελίδων σας σε αξιόπιστους, ασφαλείς και ισχυρούς servers προσφέροντας ευέλικτα πακέτα στα οποία συνδυάζονται με τον πιο συμφέροντα τρόπο οι ανάγκες της επιχείρησής σας και οι οικονομικές δυνατότητές σας.