Σχεδιασμός & Υλοποίηση Δικτύων

Το τεχνικό τμήμα της Intrastet μπορεί να εξασφαλίσει σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους ένα λειτουργικό και σύγχρονο δίκτυο υπολογιστών, το οποίο θα συντελεί στην ανάπτυξη και καλύτερη λειτουργία τους.

Η Intrastet προσφέρει την πείρα της για να βοηθήσει τους πελάτες της να αναπτύξουν τις δυνατότητες τους μέσω πρωτοποριακών και τεχνολογικά εξελιγμένων λύσεων. Στόχος μας είναι, η αύξηση παραγωγικότητας του πελάτη με σύγχρονη μείωση του κόστους εργασίας και παράλληλη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών. Η μηχανοργάνωση αφορά το σύνολο του μηχανογραφικού εξοπλισμού σε συνδυασμό με το πλήθος του λογισμικού που διαθέτει ο πελάτης, τα οποία αξιοποιούνται καθημερινά, για την ομαλή ροή της εργασίας.

Οι λύσεις υλοποίησης του δικτύου είναι οι εξής:

  • Μελέτη και εγκατάσταση ενσύρματων και ασύρματων δικτύων Η/Υ. 
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λειτουργικών συστημάτων Server (Windows Server 2008,  Windows Server 2012).
  • Υπηρεσίες ορισμού και παραμετροποίησης επιπέδων ασφάλειας στο δίκτυο (ActiveDirectory, GroupPolicies, DomainController).
  • Υπηρεσίες ασφάλειας δικτύων Η/Υ από εξωγενείς παράγοντες (firewalling).
  • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες παρακολούθησης δικτύου (networkmonitoring).
  • Εγκατάσταση και διαχείριση απομακρυσμένων δικτύων Η/Υ ή σύνδεση απομακρυσμένων χρηστών στο εταιρικό δίκτυο μέσω VPN.