Ασφάλεια Δικτύων

Firewall(s) Δικτύου

Ολοκληρωμένη προστασία των δικτυακών συστημάτων και των Η/Υ. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η προστασία του εσωτερικού σας δικτύου και των εταιρικών σας δεδομένων σας από κακόβουλες επιθέσεις από το Internet, καθώς και το φιλτράρισμα και το επίπεδο πρόσβασης των υπηρεσιών Internet που θα έχουν πρόσβαση οι χρήστες του εταιρικού σας δικτύου.

 • Deep packet Inspection. Φιλτράρισμα όλων των δικτυακών πακέτων για αποτροπή επιθέσεων DoS και IP spoofing από το Internet.
 • Απόρριψη ύποπτης κυκλοφορίας μέσω http, ftp, pop3, smtp, P2P, IM.
 • Φιλτράρισμα πρόσβασης ιστοσελίδων (URLFiltering)
 • Φιλτράρισμα εφαρμογών (IM, P2P, Skype, Facebook)
 • Ασφαλής αναζήτηση μέσω των Μηχανών Αναζήτησης (Google, Bing, yahoo) – Φιλτράρισμα ακατάλληλου περιεχομένου.
 • Αποτροπή μετάδοσης κακόβουλου λογισμικού, Trojans και backdoors.
 • Έλεγχος ή αποτροπή μεταφοράς των εταιρικών αρχείων που γίνεται μέσω Ιστοσελίδων ή Mails.
 • Δημιουργία κανόνων για δρομολόγηση κίνηση δεδομένων των χρηστών αλλά και των εφαρμογών μέσω πολλαπλών γραμμών Internet.
 • Load balancingμεταξύ πολλαπλών γραμμών Internet.
 • Bandwidth management.
 • Πλήρης καταγραφή της δραστηριότητας του κάθε χρήστη στο Internet.

 

Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα – VPN

Για τους απομακρυσμένους χρήστες η ασφαλής πρόσβαση στους εταιρικούς πόρους όπως διάφορα αρχεία, έγγραφα και εφαρμογές είναι σημαντική. Αυτό επιτυγχάνεται με την κρυπτογραφημένη μετάδοση δεδομένων VPN (Virtual Private Network) μέσω Internet. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε ασφαλή πρόσβαση στα εταιρικά δεδομένα της εταιρίας μας και από οποιοδήποτε σημείο για απομακρυσμένη εργασία.

 • SSL VPN Remote Access. Διασύνδεση απομακρυσμένων χρηστών στο κεντρικό εταιρικό δίκτυο, μέσω του Internet, χωρίς να απαιτείται από την πλευρά του χρήστη προεγκατεστημένος VPN client.
 • IPSec VPN Remote Access. Σύνδεση απομακρυσμένων σημείων στο κεντρικό εταιρικό σημείο μέσω Internet με την χρήση IPSEC Routers. Για την σύνδεση των απομακρυσμένων χρηστών στο κεντρικό εταιρικό δίκτυο, μέσω του Internet, απαιτείται η εγκατάσταση IPsec VPN Clientαπό την μεριά των απομακρυσμένων χρηστών

 

Διαχείριση/Ασφάλεια εσωτερικού δικτύου και προστασία δεδομένων

Καθορισμός δικαιωμάτων πρόσβασης στους πόρους του εσωτερικού δικτύου και των δεδομένων της εταιρίας. Μπορούμε να αποτρέψουμε την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο δίκτυο, στους Servers, στα δεδομένα αλλά και στους λογαριασμούς χρηστών. Με τον Exchange/Mail Server έχουμε πλήρη έλεγχο στα email της εταιρίας.

 • Σχεδίαση Πολιτικών ασφάλειας στους χρήστες του δικτύου για το επίπεδο ελέγχου και εργασίας στα PCs της εταιρίας.
 • Σχεδίαση Πολιτικών ασφάλειας στους χρήστες του δικτύου για το επίπεδο ελέγχου και εργασίας στα αρχεία της εταιρίας, για την αποτροπή υποκλοπής ευαίσθητων δεδομένων από την εταιρία.
 • Έλεγχο στην κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών.
 • Καθορισμός του βαθμού πρόσβασης μιας συσκευής (PC, laptop, mobile, κλπ.) στο δίκτυο βασισμένη στο κατά πόσο αυτή συμμορφώνεται με την πολιτική ασφαλείας της εταιρίας.
 • Εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων και προγραμμάτων στα PCs της εταιρίας μέσω δικτύου. Μόλις ένα καινούριο PC ή ένα PC από format κουμπώσει στο δίκτυο της εταιρίας τότε το λειτουργικό και έπειτα τα προγράμματα εγκαθίστανται αυτόματα σε αυτό το PC από έναν κεντρικό Server.
 • Σχεδίαση Πολιτικών ασφάλειας σχετικά με το σε ποιους πόρους του εσωτερικού δικτύου (αρχεία, PCs, κλπ.) θα έχουνε πρόσβαση οι εξωτερικοί VPN χρήστες.
 • Εκτέλεση αυτόματων καθημερινών backup.
 • Με τον Exchange/MailServerελέγχουμε τα mails που λαμβάνουν οι χρήστες του εσωτερικού δικτύου καθώς και τα mails που αποστέλλουνε αυτοί οι χρήστες.
 • Σχεδίαση Πολιτικών ασφάλειας στους χρήστες του δικτύου για το που θα στέλνουν mails, από πού θα λαμβάνουν mails, την χωρητικότητα και το είδος των συνημμένων αρχείων στα mails που στέλνουν και λαμβάνουν.
 • Έλεγχος και αποτροπή αποστολής ευαίσθητων δεδομένων της εταιρίας με email μέσω της τεχνολογίας DLP.
 • Αποθήκευση mails, calendars, επαφών στον κεντρικό Exchange/MailServer της εταιρίας. Με αυτόν τον τρόπο ακόμα και όταν υποστεί βλάβη κάποιο PC, τα emails και τα Contacts του χρήστη δεν χάνονται, αλλά παραμένουν αποθηκεμένα στον Exchange/MailServer. Έτσι την στιγμή που αντικαταστήσουμε το χαλασμένο PC με ένα καινούριο τα emails, οι επαφές, και τα calendars θα είναι άμεσα διαθέσιμα στον χρήστη.
 • Πρόσβαση των χρηστών στα mail τους (Exchange/MailServer ) μέσω Internet από οποιαδήποτε συσκευή (PC, Smartphone).

 

Εγκατάσταση και ασφάλεια Ασύρματου Δικτύου

 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση ασύρματου εξοπλισμού.
 • Χρήση των τελευταίων πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης και μηχανισμών αυθεντικοποίησης.
 • Ασύρματη επικοινωνία μεταξύ καταστημάτων στον ευρύτερο χώρο της Θεσσαλίας

 

Όλες οι υλοποιήσεις αφορούν σε εγκατάσταση και παραμετροποίηση Hardware & Software από τις εταιρίες Cisco & Microsoft.